באנר3
כרזה2
באנר1

עלינו

פריצתדרך

 • ביתחרושת
 • ביתחרושת
 • תמונתמפעל

למד

יותר.

结核菌素אספהתכנוןתוכנה,מכונות,מכני,לחץשמן,לחץאדים,אלקטרוניקה,מוטוריקהומחקרופיתוח,אבטחתאיכות,ניהולייצור,בדיקותועודכשרונותמקצועייםכדילקבלמידעבזמןאמת。结核菌素מכשירים(סין)ושות”בע”מהוקמהבמרץ,2006年,שהיאחברהבינלאומיתהמקצועיתבייצורמכונותבדיקהוציודאוטומציה。

 • -
  נוסדבשנת2006
 • -
  14שנותניסיון
 • -+
  יותרממאהמוצרים
כתובאתהפתרונותשלציודבדיקתמעבדהולשלבייצור,תכנוןומחקרופיתוח

מארים.

חדשנות

 • 面具呼吸阻力测试仪

  面具呼吸抗拒……

  用途:用于测定口罩在规定条件下的吸入呼出阻力触摸屏控制,中英文菜单,人机对话模式,操作方便。2.内置热敏打印机,方便现场快速打印测试结果。3.可设置呼吸检测和吸入检测两种模式。4.呼吸器管路自动切换装置解决了检测人员拔管接管的问题。

 • בוחןיניתלינוןליקיםיקיקלמסכות

  מסכותחלקיקימסכות…

  שימוש:ספסלהבדיקהלביצועיסינון点מתאיםלבדיקתהיעילותשלחומריפילטרבדרגה45% - -99.9%。חומריהמסנןנבדקיםעלפיתקניםבינלאומיים。המבנההעיצובישלספסלהבדיקהכולוהואקומפקטיוקליל,ובתהליךהפעלתהבדיקההואצריךרקלספקכוחמתאיםנוסףואווירדחוס(ללאמים,ללאשמן),מתאיםלשימושבמעבדות,מפעליםואחרים。אירועים。בבדיקתניירהמסנן,ה…

 • התנגדותהתנגדותיקהקהשלמריםמניתםידיבוחןבוחןיירSutherland-Paper

  התנגדותהתנגדותיקהקה...

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF007功率:电子用途:纸张磨损试验标准:GB/T7706、ASTMD5264、TAPPI、JISK5701摩擦载荷:20±0.2N摩擦行程:60mm试件尺寸:60mm*220mm显示:LCD摩擦面积:50mm*155mm测试速度:21/43/85/106 r/min产品描述TSF024耐磨印刷材料Sutherl…

 • בודקריסוקסוקסוק/מתריסוקסוקסוק/ממבחןריסוקסוק

  טבעתריסוקבודק/קצה…

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF005动力:电子用途:纸和纸板压碎试验、纸和纸板压碎试验标准:TAPPI-T472、JIS-P8126功能:平压、边压、粘接强度、环压能力:200kgf分辨率:1/ 10000精度:±1%压平台:105×105 mm压平台间距:150mm

 • חומרזיגוגליחותחותבבוחןרטיפתפתיתמתמתייה

  אמריזגוגיגוגגוגיחות...

  概述快速细节原产地:福建,中国品牌名称:测试型号:BL5520力量:电子用法:把测试标准方法:gb15763.2 - 2005下降控制方法:直流electromgnetic控制方法:PLC落差:0 - 1400 mm钢珠规格:63.5毫米,重1040克,2个人电脑测试室交叉面积:670 mmx660mm下坠球测试:玻璃耐冲击试验机,跌落冲击试验

חדשות

רותראשון.

 • 办公室家具不合格的三个原因

  现在很多办公家具都挂着一些质量不合格的帽子,并且含有有害物质。TST仪器分析:不合格的办公家具主要有三个原因。1.很多消费者认为木材是天然的……

 • בשניםהאחרונותהתפתחתעשייתריהוטהמשרדיםבסיןבצורהאדירה。

  בשניםהאחרונותהתפתחתעשייתריהוטהמשרדיםבסיןבצורהאדירה。למרותההתפתחותהמהירהשלריהוטמשרדי,איכותהמוצרהיאגםסוגיהשלאניתןלהתעלםממנה。לפיכך,יצרנירהיטיםבוחריםלרובבציודבדיקותריהוטמקצועיכמוצרשלהם……

Baidu