බැනරය3
බැනරය2
බැනරය1

අපිගැන

ඉදිරිගමන

 • කර්මාන්ත ශාලාව
 • කර්මාන්ත ශාලාව
 • කර්මාන්තශාලාපින්තූරය

ඉගෙනගන්න

තව

结核菌素විසින්මෘදුකාංගසැලසුම්කිරීම,යන්ත්රෝපකරණ,යාන්ත්රික,තෙල්පීඩනය,වාෂ්පපීඩනය,ඉලෙක්ට්රොනික,මෝටර්සහපර්යේෂණසහසංවර්ධනය,තත්ත්වසහතිකකිරීම,නිෂ්පාදනකළමනාකරණය,පරීක්ෂණසහවෙනත්අයතත්යකාලීනතොරතුරුලබාගැනීමසඳහාවෘත්තීයකුසලතාරැස්කරගෙනඇත。සීමාසහිතටීඑස්ටීඉන්ස්ටූම්ස්(චීනය)සමාගම2006මාර්තුමාසයේදීආරම්භකරනලදඅතරඑයපරීක්ෂණයන්ත්රසහස්වයංක්රීයඋපකරණනිෂ්පාදනයපිළිබඳජාත්යන්තරසමාගමකවෘත්තිකයෙකි。

 • -
  2006දී ආරම්භ කරන ලදී
 • -
  අවුරුදු 14ක පළපුරුද්ද
 • -+
  නිෂ්පාදන100කටවඩා
රසායනාගාරපරීක්ෂණඋපකරණවලවිසඳුම්ලිවීමසහනිෂ්පාදනය,සැලසුම්කිරීමසහපර්යේෂණසහසංවර්ධනයඒකාබද්ධකිරීම

නිෂ්පාදන

නවෝත්පාදනය

 • 口罩呼吸阻力测试仪

  面具呼吸抗拒……

  用途:用于测定口罩在规定条件下的吸入呼出阻力触摸屏控制,中英文菜单,人机对话模式,操作方便。2.内置热敏打印机,方便现场快速打印测试结果。3.可设置呼吸检测和吸入检测两种模式。4.呼吸器管路自动切换装置解决了检测人员拔管接管的问题。

 • වෙස්මුහුණුඅංශුපෙරීමේකාර්යක්ෂමතාපරීක්ෂක

  වෙස්මුහුණුඅංශුෆිල්ට්රාට්…

  භාවිතය:45% - -99.9%ශ්රේණියේපෙරහන්ද්රව්යවලකාර්යක්ෂමතාවපරීක්ෂාකිරීමසඳහා点පෙරීමේකාර්යසාධනපරීක්ෂණබංකුවසුදුසුය。පෙරහන්ද්රව්යජාත්යන්තරප්රමිතීන්ටඅනුවපරීක්ෂාකරනුලැබේ。සමස්තටෙස්ට්බංකුවේසැලසුම්ව්යුහයසංයුක්තහාසැහැල්ලුවනඅතර,පරීක්ෂණයක්රියාත්මකකිරීමේදීඑයටඅවශ්යවන්නේඅතිරේකසුදුසුබලයක්සහසම්පීඩිතවාතය(ජලය,තෙල්නැත),රසායනාගාර,කර්මාන්තශාලාසහවෙනත්අවස්ථා。පෙරහන්කඩදාසිපරීක්ෂණයේදී,…

 • සදර්ලන්ඩ්——කඩදාසිරබර්පරීක්ෂකවිසින්මුද්‍රිතද්‍රව්‍යවලඋල්ෙල්ඛප්‍රතිරෝධය

  උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය ...

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF007功率:电子用途:纸张磨损试验标准:GB/T7706、ASTMD5264、TAPPI、JISK5701摩擦载荷:20±0.2N摩擦行程:60mm试件尺寸:60mm*220mm显示:LCD摩擦面积:50mm*155mm测试速度:21/43/85/106 r/min产品描述TSF024耐磨印刷材料Sutherl…

 • රින්ග්ක්‍රෂ්ටෙස්ටර්/එජ්ක්‍රෂ්ටෙස්ටර්/පැතලික්‍රෂ්ටෙස්ට්

  රින්ග් ක්රෂ් ටෙස්ටර් / එජ් ...

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF005动力:电子用途:纸和纸板压碎试验、纸和纸板压碎试验标准:TAPPI-T472、JIS-P8126功能:平压、边压、粘接强度、环压能力:200kgf分辨率:1/ 10000精度:±1%压平台:105×105 mm压平台间距:150mm

 • ගොඩනැගිලි——වීදුරුබිංදුබෝලපරීක්ෂකතුළආරක්ෂිතමැලියම්ද්‍රව්‍ය

  ආරක්ෂිතඔපදමනද්රව්ය…

  概述快速细节原产地:福建,中国品牌名称:测试型号:BL5520力量:电子用法:把测试标准方法:gb15763.2 - 2005下降控制方法:直流electromgnetic控制方法:PLC落差:0 - 1400 mm钢珠规格:63.5毫米,重1040克,2个人电脑测试室交叉面积:670 mmx660mm下坠球测试:玻璃耐冲击试验机,跌落冲击试验

පුවත්

සේවාව පළමුව

 • 办公室家具不合格的三个原因

  今天的许多办公家具都挂着一些质量不合格的帽子,并且含有有害物质。TST仪器分析:办公家具不合格的主要原因有三个。1.胶水含量过高许多消费者认为木材是天然的。。。

 • මෑත වසරවලදී, චීනයේ කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්තය විශාල වශයෙන් වර්ධනය වී තිබේ.

  මෑත වසරවලදී, චීනයේ කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්තය විශාල වශයෙන් වර්ධනය වී තිබේ. කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ ශී 发展්රයෙන් සංවර්ධනය කරන අතරම, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ද නොසලකා හැරිය නොහැකි කරුණකි. එමනිසා, ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් බොහෝ විට වෘත්තීය ගෘහ භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණ තමන්ගේම නිෂ්පාදනයක් ලෙස තෝරා ගනී ...

Baidu